Brunarica BraslovЕЎko Jezero
Background

Doživljaj narave na Braslovškem jezeru

Podjetje Titanic d.o.o. (PE Brunarica jezero) je je v partnerstvu z ZIKŠT 3 jezera, vodilnim partnerjem v projektu, s Turističnim društvom Braslovče in Občino Braslovče na 2. javnem pozivu LAS Spodnje Savinjske doline (SSD) kandidiralo s projektom Doživljaj narave na Braslovškem jezeru in se uvrstilo med štirinajst projektov, ki se bodo v prihodnjih dveh letih sofinancirali iz sredstev LAS v okviru tematskega področja 2. – razvoj osnovnih storitev. Ocenjena vrednost projekta znaša 55.723,86 evrov, od tega v partnerstvu računamo na 39.972,91 evrov nepovratnih sredstev s strani Evropskega sklada za razvoj podeželja.

Cilj projekta je izboljšanje stanja infrastrukture ob jezeru za izboljšanje pogojev za aktivno preživljanje prostega časa in pogojev za gospodarski razvoj območja.

Aktivnosti:

A1: investicija in investicijsko vzdrževalna dela; nosilec Občina Braslovče
A2: priprava in izvedba interaktivne in digitalizirane učne poti; nosilec ZIKŠT 3 jezera
A3: izvedba programov; nosilec ZIKŠT 3 jezera
A4: sezonsko urejanje okolice; nosilec Turistično društvo Braslovče
A5: promocija projekta in obveščanje javnosti; nosilec ZIKŠT 3 jezera
A6: koordinacija in administrativno vodenje projekta; nosilec Občina Braslovče

Titanic d. o. o. (PE Brunarica jezero), kot partner v projektu, bo aktivno sodelovalo pri aktivnosth A3 (izvedba programov) in A5 s promocijo projekta v okviru svojih aktivnosti in dogodkov.

Povezave:
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
Program razvoja podeželja: www.program-podezelja.si
LAS Spodnje Savinjske doline https://las-ssd.si/